0919888880 [email protected]

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie na ochranu údajov, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. 5. 2018.

Ponuka dokumentácie GDPR v cene 89 EUR

Naše ďalšie služby, ktoré poskytujeme na úseku ochrany osobných údajov:

Aktualizácia dokumentácie už od 89 EUR

Z

Preškolenie personálu v cene 19 EUR za osobu

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov už od 139 EUR

Externá zodpovedná osoba od 269 EUR za rok

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

GDPR pre nový rok

Keď nariadenie o všeobecnej ochrane osobných údajocv (GDPR) vstúpilo do platnosti v máji 2018 pre subjekty pôsobiace v Európskej únii alebo zamerané na jej občanov, väčšina ľudí predpokladala, že veci sa okamžite zmenia. Ako pri väčšine nových pravidiel, účinky tohto...

Sú vaše údaje v bezpečí?

Informácie sú menou internetu. Ochrana vašich osobných informácií na internete závisí od toho, či môžete množstvo poskytnutých osobných informácií regulovať a kto má prístup k týmto informáciám. Sú vaše údaje na internete ohrozené? Ak vykonávate aktivity online denne,...

GDPR Všetko, čo potrebujete vedieť

✅Čo je GDPR? Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) sa automaticky uplatňuje vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, na rozdiel od smernice, ktorá vyžaduje, aby členské štáty vypracovali vnútroštátne zákony na presadzovanie svojich pravidiel. Dňa 25....